آموزش, زیرساخت شبکه, شبکه, کابل شبکه

توپولوژی شبکه چیست ؟

توپولوژی شبکه چیست ؟

توپولوژی شبکه چیست ؟

توپولوژی شبکه چیست ؟ در این مقاله با انواع توپولوژی های شبکه آشنا می شوید و مزایا و معای و کاربرد هر یک را نیز متوجه می شوید. توپولوژی در زمینه شبکه های کامپیوتری، به ترتیب و به هم پیوستگی رایانه ها، دستگاه ها و پیوندهای ارتباطی در یک شبکه اشاره دارد. این ساختار فیزیکی و منطقی نحوه سازماندهی این اجزا را تعریف می کند و امکان جریان کارآمد داده ها و ارتباطات را فراهم می کند. درک توپولوژی شبکه برای طراحی، مدیریت و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری بسیار مهم است.
توپولوژی به چیدمان فیزیکی و منطقی یک شبکه اشاره دارد. نحوه اتصال گره های مختلف یک شبکه به یکدیگر و نحوه ارتباط آنها را مشخص می کند. توپولوژی عملکرد، قابلیت اطمینان و کارایی یک شبکه را تعیین می کند.

انتخاب توپولوژی مناسب در طراحی شبکه بسیار مهم است زیرا بر هزینه، مقیاس پذیری و سهولت عیب یابی تأثیر می گذارد. رایج ترین انواع توپولوژی شبکه عبارتند از باس، ستاره، حلقه، مش و هیبرید.

منظور از توپولوژی شبکه چیست؟

توپولوژی شبکه ترتیب یا نقشه‌برداری از نحوه اتصال فیزیکی و منطقی دستگاه‌های شبکه مانند رایانه‌ها، تجهیزات جانبی، کابل‌ها و غیره با یکدیگر در یک شبکه است. این طرح و ساختار یک شبکه و نحوه ارتباط گره ها با یکدیگر را نشان می دهد.

نحوه طراحی شبکه تاثیر بسزایی بر عملکرد آن و جریان کارآمد ترافیک داده دارد. توپولوژی شبکه بهینه قابلیت اطمینان، سرعت، سهولت گسترش، قابلیت عیب یابی کارآمد و غیره را فراهم می کند.

انواع ارتباط بین کامپیوترها

دو نوع اصلی اتصال وجود دارد که برای اتصال کامپیوترها در شبکه استفاده می شود:

توپولوژی فیزیکی: این به طرح فیزیکی شبکه – نحوه اتصال کابل ها و دستگاه ها به یکدیگر اشاره دارد. این شامل انواع کابل، کارت های آداپتور شبکه، طرح های سیم کشی و غیره است.

توپولوژی منطقی: این به نحوه جریان داده ها در شبکه اشاره دارد. این مسیر سیگنال از طریق توپولوژی فیزیکی است. توپولوژی منطقی جریان داده را تعیین می کند، قوانینی را برای ارتباط بین گره ها تعریف می کند، دسترسی به منابع شبکه را کنترل می کند و غیره.

توپولوژی های فیزیکی متداول شامل اتوبوس، ستاره، حلقه، مش و غیره است در حالی که توپولوژی های منطقی رایج شامل حلقه نشانه، FDDI، اترنت و غیره است. توپولوژی منطقی همیشه با توپولوژی فیزیکی یکسان نیست.

انواع توپولوژی شبکه های کامپیوتری چیست ؟

رایج ترین توپولوژی های شبکه عبارتند از:

 • توپولوژی اتوبوس
 • توپولوژی ستاره
 • توپولوژی حلقه
 • توپولوژی مش
 • توپولوژی درختی
 • توپولوژی ترکیبی

بیایید هر یک از این موارد را با جزئیات بررسی کنیم:

توپولوژی خطی چیست ؟

در توپولوژی باس خطی، تمام گره ها در امتداد یک کابل اصلی به نام گذرگاه یا ستون فقرات به هم متصل می شوند. ارتباط بین گره ها از طریق کابل باس اصلی که به عنوان یک رسانه ارتباطی مشترک عمل می کند، انجام می شود.

داده های منتقل شده از طریق اتوبوس را می توان توسط همه دستگاه های متصل دریافت کرد. برخوردها شناسایی می شوند و داده ها دوباره ارسال می شوند. فناوری گذرگاه اترنت نمونه ای از توپولوژی گذرگاه خطی است.

مزایای توپولوژی باس خطی:

 • اتصال آسان دستگاه های جدید
 • نسبت به توپولوژی های دیگر به طول کابل کمتری نیاز دارد
 • خرابی یک گره بر کل شبکه تأثیر نمی گذارد

معایب:

 • در صورت قطع شدن کابل اصلی، کل شبکه تحت تأثیر قرار می گیرد
 • عیب یابی و جداسازی خطاها مشکل است
 • برای شبکه های بزرگ مناسب نیست
 • احتمال خرابی کابل به دلیل تکیه بر تک کابل اصلی زیاد است

توپولوژی ستاره چیست ؟

در توپولوژی ستاره ای، تمام گره ها به یک دستگاه مرکزی به نام هاب، متمرکز کننده یا سوئیچ متصل می شوند. سوئیچ به عنوان گره مرکزی عمل می کند که از طریق آن داده ها بین دستگاه های متصل جریان می یابد.

هر گره از طریق یک پیوند نقطه به نقطه اختصاصی به گره مرکزی متصل می شود. انتقال داده ها بین دستگاه مرکزی و یک گره در یک زمان اتفاق می افتد.

مزایای توپولوژی ستاره:

 • نصب و پیکربندی آسان
 • عیب یابی آسان به دلیل جدا بودن هر کابل
 • خرابی یک گره تاثیری بر شبکه ندارد
 • با اضافه کردن گره‌های بیشتر مقیاس‌بندی خوبی دارد

معایب:

 • برای اتصال به دستگاه مرکزی متکی است
 • کابل کشی بیشتر در مقایسه با توپولوژی باس خطی مورد نیاز است
 • نصب هزینه بر است زیرا هر گره نیاز به یک کابل مجزا برای دستگاه مرکزی دارد

توپولوژی حلقه چیست ؟

در توپولوژی حلقه، هر گره دقیقاً به دو گره دیگر متصل می شود که یک مسیر پیوسته واحد را برای انتقال تشکیل می دهند. داده ها در اطراف حلقه در یک جهت از دستگاهی به دستگاه دیگر حرکت می کنند.

توکن ها بین گره ها ارسال می شوند تا امکان دسترسی به انتقال داده ها فراهم شود. خرابی یک گره می تواند کل شبکه را تحت تاثیر قرار دهد. FDDI، حلقه توکن نمونه هایی از توپولوژی حلقه هستند.

مزایای توپولوژی حلقه:

 • انتقال داده ها یک طرفه است و احتمال برخورد داده ها را کاهش می دهد
 • عیب ها به راحتی تشخیص داده می شوند زیرا حلقه دایره ای است
 • اضافه کردن و حذف گره ها آسان است

معایب:

 • خرابی یک گره می تواند کل شبکه را تحت تاثیر قرار دهد
 • جریان داده های یک طرفه می تواند منجر به گلوگاه های عملکرد شود
 • افزودن و حذف گره ها بر عملکرد شبکه تأثیر می گذارد
 • پیکربندی و مدیریت برای شبکه های بزرگ دشوار است

توپولوژی درختی چیست ؟

توپولوژی درختی چندین توپولوژی ستاره را در یک سلسله مراتب به یکدیگر متصل می کند. گره ریشه مرکزی به شبکه های ستاره ای دیگر منشعب می شود که ممکن است بیشتر منشعب شوند.

انتقال داده ها از ریشه به گره های برگ بر اساس الگوهای سلسله مراتبی استاندارد انجام می شود. گره ریشه به عنوان یک تکرار کننده برای جریان داده بین شاخه های مختلف عمل می کند.

مزایای توپولوژی درختی:

 • به راحتی با اضافه کردن شبکه های ستاره بیشتر مقیاس پذیر است
 • شبکه را به بخش هایی برای عیب یابی آسان جدا می کند
 • دارای خطاهای درون شاخه ها برای جلوگیری از تأثیرات شبکه

معایب:

 • مسیریابی کابل پرهزینه از ریشه به تمام گره های فرزند
 • خرابی گره ریشه می تواند کل شبکه را از بین ببرد
 • پرش های متعدد بین گره ها می تواند بر عملکرد تأثیر بگذارد

توپولوژی مش چیست ؟

در توپولوژی مش، هر گره با چندین گره دیگر به هم مرتبط است به طوری که حداقل دو مسیر برای ارتباط داده بین هر دو دستگاه وجود دارد.

این افزونگی کلی شبکه را فراهم می کند زیرا در صورت خرابی هر پیوندی می توان ترافیک را هدایت کرد. تحمل خطا دارد و تحویل را از طریق مسیر جایگزین تضمین می کند. شبکه های مش بی سیم از این توپولوژی پیروی می کنند.

مزایای توپولوژی مش:

 • افزونگی و تحمل خطا را فراهم می کند
 • عدم وجود یک نقطه شکست، بهبود قابلیت اطمینان
 • به راحتی با اضافه کردن گره ها مقیاس پذیر است
 • به خوبی با تغییرات شبکه سازگار می شود

معایب:

 • هزینه بالا زیرا تعداد زیادی اتصال مورد نیاز است
 • پیاده سازی و پیکربندی پیچیده
 • چندین مسیر انتقال می تواند منجر به تاخیر داده شود

 

 

 

 

 

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

 

 

 

 

 

توپولوژی مش بی سیم چیست ؟

شبکه های مش بی سیم (WMN) توپولوژی های مش هستند که بر روی شبکه های محلی بی سیم مانند WiFi پیاده سازی می شوند. گره ها به جای کابل از طریق پیوندهای بی سیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

این اتصالات پایدار را با استفاده از قابلیت های خودسازماندهی پویا فراهم می کند که در آن گره ها به طور خودکار مسیرهای بین گره ها را کشف و حفظ می کنند. در برابر خرابی ها مقاوم است و افزونگی را از طریق مسیرهای انتقال متعدد فراهم می کند.

مزایای توپولوژی مش بی سیم:

 • معماری شبکه انعطاف پذیر
 • استقرار سریع و ارزان
 • مقاوم در برابر خرابی و قطعی شبکه
 • می تواند پوشش گسترده ای را ارائه دهد

معایب:

 • تداخل بی سیم می تواند بر سیگنال ها تأثیر بگذارد
 • افزایش تاخیر از پرش گره
 • برای کشف مسیر به پروتکل های مسیریابی پیشرفته نیاز دارد

بهترین توپولوژی شبکه چیست ؟

بهترین توپولوژی شبکه به الزامات و محدودیت های یک شبکه خاص بستگی دارد. هیچ راه حلی برای همه وجود ندارد.

عواملی که در انتخاب توپولوژی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 • مقیاس – تعداد گره هایی که باید متصل شوند
 • توان عملیاتی مورد نیاز – حجم داده هایی که باید منتقل شوند
 • هزینه – بودجه در دسترس برای کابل کشی، سخت افزار و غیره
 • انعطاف پذیری – امکان تغییر شبکه
 • قابلیت اطمینان – درجه تحمل خطا مورد نیاز است

برای یک شبکه خانگی یا اداری کوچک، یک توپولوژی ستاره قابلیت راه اندازی و گسترش ساده را ارائه می دهد. شبکه های مقیاس متوسط به بهترین وجه توسط یک توپولوژی ترکیبی ارائه می شوند که از مزایای توپولوژی های متعدد بهره می برد. شبکه های مقیاس بزرگ از طراحی سلسله مراتبی با استفاده از ترکیبی از ستاره ها و درختان بهره مند خواهند شد.

توپولوژی مش انعطاف پذیرترین و قابل اعتمادترین است، اما در عین حال پرهزینه ترین برای پیاده سازی است. توپولوژی اتوبوس با توجه به عدم مقیاس پذیری و تحمل خطا منسوخ شده است. بهترین رویکرد تجزیه و تحلیل تمام ملاحظات طراحی و انتخاب یک توپولوژی یا ترکیبی از توپولوژی ها بر این اساس است.

مزایای توپولوژی شبکه چیست ؟

انتخاب توپولوژی شبکه مناسب مزایای زیادی را ارائه می دهد که می تواند عملکرد شبکه را بهینه کند. بیایید به برخی از مزایای اصلی نگاه کنیم:

افزایش امنیت

توپولوژی های خاصی مانند شبکه های ستاره ای ارتباطات ایزوله ایمن تری را فراهم می کنند زیرا هر گره یک پیوند اختصاصی به دستگاه مرکزی دارد. این کار از جاسوسی داده ها توسط دستگاه های غیرمجاز جلوگیری می کند.

افزایش قابلیت اطمینان

توپولوژی های مشبک، افزونگی پیوندها و مسیرهای بین دستگاه ها را فراهم می کنند که قابلیت اطمینان کلی را بهبود می بخشد. اگر یکی از پیوندها خراب شود، داده ها مسیر دیگری را طی می کنند که تحمل خطا را بهبود می بخشد.

سرعت و کارایی را افزایش دهید

توپولوژی های گذرگاه و حلقه خطی که بر عبور رمز متکی هستند، می توانند با حذف برخورد و ارسال مجدد، سرعت و کارایی را بهبود بخشند. توپولوژی ستاره نیز با ارائه لینک های اختصاصی از برخورد جلوگیری می کند.

قابلیت توسعه را افزایش دهید

توپولوژی هایی مانند ستاره و درخت، اضافه کردن تدریجی گره های جدید را بدون تأثیر بر شبکه موجود آسان می کنند. این از رشد و توسعه آسان شبکه پشتیبانی می کند.

افزایش امکانات

توپولوژی های مش پیشرفته با استفاده از پیوندهای بی سیم بسیار انعطاف پذیر هستند و می توانند اتصال را در جایی که نصب کابل دشوار است فراهم کنند. آنها می توانند به سرعت مستقر شوند و پیکربندی مجدد آنها آسان است.

کاهش هزینه ها

توپولوژی های ساده خطی اتوبوس و ستاره به کابل کشی کمتری نیاز دارند که در نتیجه در مقایسه با توپولوژی های مش گران قیمت که به اتصالات اضافی بیشتری نیاز دارند، در هزینه صرفه جویی می شود.

معایب توپولوژی شبکه

در حالی که توپولوژی مزایای بسیاری را ارائه می دهد، برخی از معایب بالقوه نیز وجود دارد:

هزینه

با توجه به مقدار اتصالات و تجهیزات مورد نیاز، نصب و نگهداری توپولوژی های پیچیده مش و ترکیبی می تواند بسیار گران باشد.

پایداری

توپولوژی های خاصی مانند گذرگاه خطی دارای نقاط شکست واحد هستند و نمی توانند خرابی گره ها را حفظ کنند. یک شکستگی در کابل اتوبوس شبکه را خراب می کند.

ظرفیت

برخورد داده ها در شبکه های باس با افزایش برخوردها بر توان عملیاتی کلی تأثیر می گذارد. پهنای باند محدود در اتوبوس ظرفیت را محدود می کند. ستاره ها همچنین می توانند محدودیت های پهنای باند را اعمال کنند.

پیچیدگی

شبکه های مش و درختی اتصالات پیچیده ای دارند که پیکربندی و عیب یابی را دشوار می کند. چندین مسیر انتقال برای تجزیه و تحلیل وجود دارد.

عملکرد

توپولوژی های حلقه از نظر عملکرد محدود هستند زیرا داده ها در یک جهت واحد جریان دارند. این می تواند در صورت وجود حجم ترافیک بالا، گلوگاه های عملکردی ایجاد کند. افزودن یا حذف گره ها باعث اختلال در عملکرد می شود.

 

 

 

 

 

توپولوژی شبکه چیست ؟

توپولوژی شبکه چیست ؟

 

 

 

 

 

کاربرد هر نوع توپولوژی شبکه چیست ؟

توپولوژی های مختلف برای محیط های شبکه خاص مناسب تر هستند. بیایید به چند نمونه نگاه کنیم:

توپولوژی ستاره

ایده آل برای شبکه های کوچک عیب یابی آسان آن را برای شبکه هایی که نیاز به آپتایم بالایی دارند مناسب می کند. به طور گسترده در شبکه های خانگی و اداری استفاده می شود.

توپولوژی درختی

مقیاس پذیری طراحی سلسله مراتبی باس ستاره برای شبکه های سازمانی بزرگ که نیاز به رشد تدریجی دارند به خوبی کار می کند. ساختار منظمی را ارائه می دهد.

توپولوژی حلقه

سیم کشی در شبکه های توزیع شده جغرافیایی را ساده می کند. پیاده سازی توپولوژی حلقه در فواصل طولانی با استفاده از رسانه فیبر نوری آسان است.

توپولوژی شبکه

شبکه های پردیس بزرگ می توانند از توپولوژی ترکیبی ترکیبی از ستاره ها و اتوبوس ها بهره مند شوند. قابلیت اطمینان همراه با مدیریت متمرکز و عیب یابی را فراهم می کند.

توپولوژی پویا

شبکه‌های ad-hoc موبایل مانند شبکه‌های مش بی‌سیم می‌توانند از توپولوژی پویا استفاده کنند که به طور خودکار با حرکت گره‌ها سازگار می‌شود. انعطاف پذیری و افزونگی را فراهم می کند.

ترکیب توپولوژی های مختلف (توپولوژی ترکیبی) چیست ؟

توپولوژی های ترکیبی مزایای توپولوژی های متعدد را ترکیب می کنند. به عنوان مثال، اتصال شبکه های ستاره از طریق حلقه ستون فقرات با سرعت بالا. مزایای تحمل خطا، مقیاس پذیری و غیره را ارائه می دهد.

مزایای توپولوژی ترکیبی

 • ترکیبی از مزایای توپولوژی های متعدد
 • انعطاف پذیری را برای رشد تدریجی شبکه فراهم می کند
 • می تواند خطاها و قطعی ها را برای جلوگیری از تأثیرات شبکه ای جدا کند
 • تعادل بین هزینه و قابلیت اطمینان بر اساس الزامات اتصال
 • می تواند مش را در بخش های حیاتی شبکه در حین استفاده از اتوبوس/ستاره در مناطق دیگر مستقر کند

معایب توپولوژی ترکیبی

 • طراحی و پیکربندی پیچیده
 • نقشه برداری دقیق از طرحواره های اتصال مورد نیاز برای جریان داده بهینه
 • عیب یابی مشکلات پیچیده تر می شود
 • هزينه پياده سازي نسبت به توپولوژي هاي اساسي مانند ستاره و اتوبوس

نرم افزار طراحی توپولوژی شبکه چیست ؟

نرم افزار تخصصی طراحی شبکه به برنامه ریزی توپولوژی، تجسم اتصال، شبیه سازی جریان داده و غیره کمک می کند. گزینه های محبوب:

Cisco Packet Trace – شبکه های همگرا را برای اعتبارسنجی طراحی و عیب یابی مدل می کند.

GNS3 – شبیه ساز شبکه گرافیکی توپولوژی های پیچیده را شبیه سازی می کند.

OPNET Modeler – ارائه مدل سازی و شبیه سازی برای طراحی شبکه ها.

NetSim – امکان مدل سازی توپولوژی های مختلف شبکه قبل از استقرار را فراهم می کند.

ns-3 – شبیه ساز رویداد گسسته منبع باز برای شبکه های IP.

پروتکل های مربوط به توپولوژی شبکه های محلی چیست ؟

پروتکل های شبکه مختلفی برای کار با توپولوژی های مختلف طراحی شده اند:

پروتکل اترنت – ارتباط را برای توپولوژی های اتوبوس و ستاره با استفاده از CSMA/CD برای کنترل دسترسی رسانه ها تعریف می کند.

پروتکل Token Ring – به گره ها در توپولوژی حلقه اجازه می دهد تا توکن ها را برای اجازه انتقال داده ها ارسال کنند.

استاندارد IEEE 802.1X – چارچوب کنترل دسترسی مبتنی بر پورت را برای توپولوژی های مختلف اترنت ارائه می دهد.

فناوری VLAN (شبکه محلی مجازی) – امکان ایجاد گروه های منطقی و تقسیم بندی در شبکه های محلی را فراهم می کند.

پروتکل OSPF (اولین کوتاه ترین مسیر باز) – پروتکل مسیریابی بهینه شده برای توپولوژی های مش سلسله مراتبی. بهترین مسیر را از طریق لینک های مشبک محاسبه می کند.

پروتکل STP (پروتکل پوشا درخت) – با مسدود کردن پیوندهای اضافی، اجتناب از حلقه را در توپولوژی های مش فراهم می کند.

توپولوژی شرکت های بزرگ چیست ؟

شرکت‌های بزرگ از شبکه‌های ترکیبی ترکیبی از توپولوژی‌های ستاره، درخت و مش استفاده می‌کنند:

 • شبکه های دسترسی توپولوژی های ستاره ای هستند که دستگاه های انتهایی را به لایه توزیع متصل می کنند
 • لایه های توزیع در یک توپولوژی مش به هم متصل هستند
 • شبکه اصلی یک گذرگاه سریع ستون فقرات یا توپولوژی مش را تشکیل می دهد
 • سلسله مراتب درختی مقیاس پذیری و مناطق امنیتی لایه ای را فراهم می کند

این طراحی شبکه سازمانی عملکرد، قابلیت اطمینان، امنیت و مدیریت متمرکز کارآمد مورد نیاز شرکت های بزرگ را فراهم می کند.

نتیجه

به طور خلاصه، توپولوژی شبکه یک طرح حیاتی است که بر هزینه، عملکرد، مقیاس پذیری و کارایی شبکه های ارتباطی تأثیر می گذارد. توپولوژی های اتوبوس، ستاره، حلقه، مش و ترکیبی هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

توپولوژی بهینه به الزاماتی مانند چگالی گره، تحمل خطای مورد نیاز و هزینه های زیرساخت بستگی دارد. مدیران شبکه باید بهترین توپولوژی را برای یک محیط خاص انتخاب و پیاده سازی کنند. ابزارهای نرم افزاری شبیه سازی، مدل سازی و مدیریت پیشرفته می توانند در فرآیند طراحی کمک کنند.


سوالات متداول

1. توپولوژی شبکه چیست؟

توپولوژی شبکه به چیدمان رایانه ها، دستگاه ها و پیوندهای ارتباطی در یک شبکه اشاره دارد. ساختار فیزیکی و منطقی چگونگی به هم پیوستن این اجزا را مشخص می کند.

2. توپولوژی شبکه چه مزایایی دارد؟

از مزایای آن می توان به افزایش امنیت، قابلیت اطمینان، سرعت، کارایی، قابلیت توسعه، امکانات و کاهش بالقوه هزینه ها اشاره کرد.

3. آیا توپولوژی شبکه معایبی دارد؟

بله، معایب شامل پیامدهای هزینه، نگرانی های پایداری، محدودیت های ظرفیت، پیچیدگی و نیاز به بررسی دقیق عملکرد است.

4. کدام توپولوژی شبکه برای شرکت های بزرگ بهترین است؟

شرکت‌های بزرگ اغلب از ترکیبی از توپولوژی‌ها که به عنوان توپولوژی ترکیبی شناخته می‌شوند، استفاده می‌کنند تا نیازهای مختلف شبکه را به طور موثر برآورده کنند.

5. برای طراحی توپولوژی شبکه از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

نرم افزارهای محبوب طراحی توپولوژی شبکه شامل Cisco Packet Trace، GNS3، OPNET Modeler، NetSim و ns-3 است که هر کدام اهداف متفاوتی را در شبیه سازی و تحلیل شبکه انجام می دهند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید