پـشـتـیـبانی تلفنی

02166345108

کابل آیفونی

دسته بندی های محصول

نمایش92436

کابل آیفونی روکش مس 2*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 2*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 4*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 4*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 6*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 6*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 10*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 10*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 15*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 15*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 20*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 20*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 50*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 50*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی روکش مس 100*2*0.50

معرفی این کابل آیفونی دارای روکش مسی با مشخصات 100*2*0.50 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی تمام مس 2*2*0.40

معرفی این کابل آیفونی دارای تمام مس با مشخصات 2*2*0.40 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی تمام مس 4*2*0.40

معرفی این کابل آیفونی دارای تمام مس با مشخصات 4*2*0.40 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی تمام مس 6*2*0.40

معرفی این کابل آیفونی دارای تمام مس با مشخصات 6*2*0.40 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت

کابل آیفونی تمام مس 10*2*0.40

معرفی این کابل آیفونی دارای تمام مس با مشخصات 10*2*0.40 میلی‌متر می‌باشد که برای اتصال آیفون‌های تصویری و تلفن‌های ثابت
سبد خرید
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 موردسبد خرید
حساب من
خانه